133., elektronička sjednica Odbora za zakonodavstvo

Predloženi dnevni red je:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z br. 926;
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 927;
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 925;
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 915 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 908 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 910 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 911 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 912 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 913 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 914 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov;
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 772 – predlagatelj: zastupnika Mirando Mrsić;
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 859 – predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš.