131., elektronička sjednica Odbora za zakonodavstvo

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 921;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 922; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 805; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br: 835;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 923.