128., elektronička, sjednica Odbora za zakonodavstvo

Predloženi dnevni red je:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 886;

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, drugo čitanje, P.Z. br. 804; 

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 822; 

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJI PREDSTAVLJA INSTRUMENT PREDVIĐEN ČLANKOM 3. STAVKOM 3. SPORAZUMA O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA POTPISANOG U WASHINGTONU DANA 25. LIPNJA 2003, drugo čitanje, P.Z. br. 882; 

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJI PREDSTAVLJA INSTRUMENT PREDVIĐEN ČLANKOM 3. STAVKOM 2. SPORAZUMA O IZRUČENJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA POTPISANOG 25. LIPNJA 2003. U POGLEDU PRIMJENE UGOVORA O IZRUČENJU POTPISANOG 25. LISTOPADA 1901., drugo čitanje, P.Z. br. 883.