127., elektronička, sjednica Odbora za zakonodavstvo

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 857;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 856;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 884.