123. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 122. sjednice Odbora za zakonodavstvo;

1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU;
Uz Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu podnose se i:
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcija planova za 2025. i 2026. godinu za:
-Hrvatske vode
-Hrvatske ceste d.o.o.
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-Centar za restrukturiranje i prodaju
-Hrvatske autoceste d.o.o.
-HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
-HŽ Infrastrukturu d.o.o.

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024., drugo čitanje, P.Z. br. 581;

3. PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 561;

4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z br. 580;

5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 593;

6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 585;

7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 586;

8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 587;

9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 588.