101., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je: 

1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu, podnosi se i:  
        -   Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih 
        korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za  2021. i 2022. godinu za:      
        -   Hrvatske vode
        -   Hrvatske ceste
        -   Centar za restrukturiranje i prodaju
        -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
        -   Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
        -   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        -   Hrvatske autoceste
        -   Autocestu Rijeka-Zagreb
        -   HŽ Putnički prijevoz
        -   HŽ Infrastrukturu; 
    2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 946;
    3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 851;
    4.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 857;
    5.     PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE  VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE – davanje mišljenja.