10., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 9. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DIJELA PROJEKTA "HRVATSKA - DOVRŠETAK AUTOCESTE NA KORIDORU VC", drugo čitanje, P.Z. br. 84 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE NEOVISNOG VANJSKOG REVIZORA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRŽAVNOGA UREDA ZA REVIZUJU ZA 2020. godinu – predlagatelj: Državni ured za reviziju.