1. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1. DOGOVOR O RADU ODBORA I PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE - prvo čitanje, P. Z. E. br. 14;
3. RAZNO.