1., konstituirajuća sjednica Pododbora Hrvatske izviđačke parlamentarne unije Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I TAJNIKA HRVATSKE IZVIĐAČKE PARLAMENTARNE UNIJE;
2. DOGOVOR O RADU PODODBORA HRVATSKA IZVIĐAČKA PARLAMENTARNA UNIJA;
3. RAZNO.