Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 815

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 112. sjednici održanoj 25. ožujka 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 815, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 8 glasova „za“ i 2 „protiv“ podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se donese po hitnom postupku kao ni prijedlogu da ovaj Zakon stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

  
 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović