Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli i članica Ivana Posavec Krivec sudjeluju na drugom Parlamentarnom forumu u okviru Inicijative triju mora

Riga, Latvija

Tema Parlamentarnog foruma: Digitalna transformacija, interoperabilnost infrastrukture, energetska neovisnost i sigurnost.