Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir prima predsjednicu Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“ Dijanu Katicu

Zeleni salon

Na sastanku će biti predstavljeni zaključci 5. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu održanog od 27. do 30. travnja 2022. u Cavtatu pod pokroviteljstvom Odbora za poljoprivredu.