Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 472

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 101. sjednici održanoj 19. travnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 472, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 4.

Članak 4. briše se.

Obrazloženje

Pravno i nomotehnički nije dopušteno unaprijed propisivati prestanak cjelovitog zakona kroz njegove izmjene i dopune, kao ni prestanak tih  izmjena i dopuna koje će tek stupiti na snagu jer kada izmjene i dopune određenog zakona stupe na snagu one postaju dio tog zakona. Prestanak važenja zakona utvrđuje se ili donošenjem novoga ili donošenjem posebnog zakona o prestanku važenja toga zakona.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac