Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, P.Z. br. 401

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 91. sjednici održanoj 1. veljače 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, P.Z. br. 401, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. listopada 2022. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba (u članku 14., 16. i 17. riječi: „pred nadležnim upravnim sudom“ su suvišne). Nadalje, s obzirom da je euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, prekršajne odredbe izražene u kunama su suvišne i u skladu s tim potrebno je doraditi izričaj završnih odredaba. 

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac