Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 35

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 65. sjednici održanoj 12. svibnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 35, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 30. rujna 2020. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova ( 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“) ne podupire donošenje ovoga Zakona jer je potrebno sveobuhvatno pristupiti rješavanju ovoga pitanja kako je navedeno u Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-60/1991 i dr. od 21. veljače 2017. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
    Marija Jelkovac