Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, P.Z. br. 184

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 6. listopada 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, P.Z. br. 184 , koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. rujna 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljice na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora i Katarinu Peović, potpredsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


POTPREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Katarina Peović