Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, P.Z. br. 279

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 71. sjednici održanoj 29. lipnja 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, P.Z. br. 279, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. lipnja 2022. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac