Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodastvo o Prijedlogu zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, P.Z.E. br. 277

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 1. lipnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, P.Z.E. br. 277, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. svibnja 2022. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 1. – potrebno je ujednačiti izričaj „informacijama o provedbi zakona“ (ne zakonodavstva) s obzirom na definiciju iz članka 3. stavka 1. točke 2.

-    članak 3. – u stavku 1. točki 2. potrebno je doraditi definiciju „informacije o provedbi zakona“ (riječi: „ali ne ograničavajući se na“ su suvišne). U točki 5. potrebno je nadopuniti definiciju „koja djeluje u sastavu Ministarstva financija“ (s obzirom da ima i ured za oduzimanje imovinske koristi u sklopu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove)

-    članak 4. – potrebno je navesti „dostupne informacije o bankovnim računima“ a ne pozvati se na članak u kojem je taj pojam definiran

-    članak 7. – u stavku 1. riječi: „Svaki puta“ su suvišne

-    članak 11. – u stavku 3. potrebno je odrediti kako se radi o „prethodnoj suglasnosti“ Ureda za sprječavanje pranja novca

-    članak 13. – u stavku 3. sadržaj podstavka 2. potrebno je razdvojiti u dva podstavka (u zaseban podstavak staviti „…bi bilo nebitno s obzirom na svrhe za koje je zatraženo“). U postavku 3. riječ: „ako“ je suvišna s obzirom na uvodnu rečenicu

-    članak 15. – u stavku 3. dovoljno je navesti kako financijska agencija vodi u elektroničkom obliku evidenciju… u skladu s člankom 7. (bez navođenja stavka 2.)

-    članak 17. – dovoljno je navesti „nadležnim tijelima iz ovog Zakona“ (suvišno se pozvati na članak u kojem je taj pojam određen i skraćen)

-    Prilog I – potrebno je u nazivu navesti puni naziv Kaznenog zakona s brojem „Narodnih novina“
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac