Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 85. sjednici održanoj 18. siječnja 2023. raspravljao je o Prijedlogu nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. prosinca 2022.  

Odbor je o Prijedlogu nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
U uvodu predstavnica predlagatelja je istaknula kako Nacionalni strateški okvir predstavlja krovni dokument na području provedbe javne politike prema ovisnostima i ponašajnim ovisnostima, ali ujedno predstavlja i novi pristup u provedbi integrativne i koherentne politike u ovom području. Definira prioritete, posebne ciljeve i mjere, kojima će se djelotvorno osigurati odgovornost za provedbu javne politike prema ovisnostima i ponašajnim ovisnostima te omogućiti uspostava multidisciplinarnog i integriranog pristupa na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini. 

U raspravi koja je uslijedila svi prisutni pozdravili su donošenje ovog nacionalnog strateškog okvira. Budući da istraživanja ukazuju na rastuće korištenje drugih sredstava ovisnosti kao što je porast konzumiranja alkohola i duhana te na sverastuću pojavu ponašajnih ovisnosti (kockanje, klađenje, prekomjerno korištenje interneta, društvenih mreža i slično) naročito kod mladih osoba, u raspravi svi su se složili da je bilo nužno redefinirati i promijeniti pristup u provedbi javnih politika u području navedenih ovisnosti tj. osigurati koncept koherentnosti, a uz potporu različitih sektora. 
Članovi Odbora istaknuli su važnost ustroja mreže međusektorske suradnje na lokalnoj razini kako bi se osigurala učinkovita provedba preventivnih aktivnosti u prevenciji ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja. S tim u vezi, istaknuta je uloga i potreba jačanja Klubova liječenih alkoholičara te djelovanje službi za mentalno zdravlje na području alkohola i ponašajnih ovisnosti. Također je istaknuta potreba bolje integracije i bolje informacijske povezanosti zatvorskog sustava na području prevencije i liječenja ovisnosti. 

Tijekom rasprave govorilo se i o trendu reklamiranja i konzumiranja energetskih napitaka među djecom i mladima, koji je u znatnom porastu, a što bi prema mišljenju članova Odbora trebalo svakako sankcionirati i poraditi na smanjenju njihove dostupnosti. Također, mišljenja su da je potreban restriktivniji zakonski okvir, jer je industrija igara na sreću i kladionica vrlo moćna, što predstavlja značajan socijalni i ovisnički rizik. Osudili su i oglašavanje piva tijekom izravnih prijenosa ili snimanja prijenosa sportskih natjecanja.

 Članovi Odbora jednoglasno su glasova (10 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

NACIONALNE STRATEGIJE  DJELOVANJA NA PODRUČJU OVISNOSTI ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                                                                                                                                       
PREDSJEDNICA  ODBORA 

Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.