Izvješće o nazočnosti na sjednicama Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA HRVATSKOGA SABORA

nazočnost na sjednicama Odbora u 2006. godini

 

Broj sjednice

Datum

Ime i prezime:

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
24.01. 01.02. 01.03. 09.03. 22.03. 10.04. 09.05. 17.05. 24.05. 01.06.
SLAVKO LINIĆ + + + + + + + + + -
MARKO ŠIRAC + + + - + - + + + +
ZDENKO ANTEŠIĆ + - - + + + - + + +
JURE BITUNJAC + + + + + + + + + +
MIRJANA BRNADIĆ - + + + + - + + - +
MATO GAVRAN - + - - + + + - + +
VILIM HERMAN - + - - - - - - + -
ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN - + + - + + - + + +
KRUNOSLAV MARKOVINOVIĆ + + + + + - + + + +
ZDRAVKO SOČKOVIĆ - + + + + + - - + -
NIKOLA SOPČIĆ + + + + - + + + + +
ZLATKO TOMČIĆ

ŽELJKO LEDINSKI

- -      

+

 

-

 

+

 

-

 

-

 

+

IVAN VUČIĆ + + + + - + - + + -
Ukupno nazočnih na sjednici 7 11 9 8 10 8 8 9 11 9

Napomena:
Odlukom o mirovanju zastupničkog mandata („Narodne novine“, br. 19/06) zastupniku Zlatku Tomčiću započelo je
mirovanje zastupničkog mandata 10. veljače 2006. godine, a sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora
prestao je i mandat člana u Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Zastupnik Željko Ledinski izabran je za člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 10. ožujka 2006. godine 


ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA HRVATSKOGA SABORA

nazočnost na sjednicama Odbora u 2006. godini

 

Broj sjednice

Datum

Ime i prezime:

41.

42.

43.

44.

45.

46.

 

 

 

 

Ukupno

nazočan/a

04.07. 26.09. 18.10. 15.10. 22.10. 07.12.      
SLAVKO LINIĆ

+

+

+

+

+

+

 

 

 

15

MARKO ŠIRAC

+

+

+

+

+

+

 

 

 

14

ZDENKO ANTEŠIĆ

+

+

-

+

-

+

 

 

 

11

JURE BITUNJAC

+

-

+

+

+

-

 

 

 

14

MIRJANA BRNADIĆ

+

+

+

+

+

+

 

 

 

13

MATO GAVRAN

+

+

+

-

-

-

 

 

 

9

VILIM HERMAN

-

+

-

+

-

-

 

 

 

4

ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN

+

+

-

-

-

-

 

 

 

9

KRUNOSLAV MARKOVINOVIĆ

+

+

+

+

+

+

 

 

 

15

ZDRAVKO SOČKOVIĆ

-

-

+

+

+

+

 

 

 

10

NIKOLA SOPČIĆ

+

+

+

+

+

+

 

 

 

15

ŽELJKO LEDINSKI

+

+

+

+

+

-

 

 

 

8

IVAN VUČIĆ

+

-

+

+

+

+

 

 

 

12

Ukupno nazočnih na sjednici

11

10

10

11

9

8