Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 904 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. (elektroničkoj) sjednici održanoj 2. travnja 2020. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020. Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Tijekom razdoblja trajanja epidemija bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske te radi izbjegavanja nastupanja štetnih posljedica dopunjuje se važeći Zakon, kako bi se ekonomskim mjerama dao poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja uslijed epidemije.

Dopunama Zakona predlaže se, osim odgode ili oslobođenja od plaćanja turističke pristojbe, drugačije urediti pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe, rokove uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici, prenamjenu sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 14.a stavka 2. Zakona, nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka, odnosno izdavanje prekršajnih naloga niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja. 

Cilj predmetnih dopuna je da se u navedenoj situaciji na efikasan i brz način može djelovati u cilju pomoći i prevladavanju problema nelikvidnosti onima obveznicima turističke pristojbe čija je poslovna aktivnost smanjenja ili onemogućena uslijed epidemije. 

Odbor za turizam jednoglasno sa (11 glasova „za“) predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednika Odbora Maria Habeka.

PREDSJEDNIK ODBORA
prof.dr.sc.Branko Grčić