Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2020.godinu, s financijskim pokazateljima

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 24. sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine razmotrio Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2020. godinu, s financijskim pokazateljima, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 16. rujna 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je izvijestio da su ukupni prihodi poslovanja s robnim zalihama za 2020. ostvareni u iznosu od 656.686.542,23 kune, a ukupni rashodi iznose 593.613.648,86 kuna, što je znatno više u odnosu na 2019. kada su iznosili 143.213.861,50 kuna, iz razloga nastalih troškova vezanih za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19.

U 2020. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 63.072.893,37 kuna, koji s prenesenim viškom iz ranijih godina iznosi 69.070.577,42 kune, što je rezultat avansnog plaćanja nabave zaštitne opreme i sredstava iz Kine te troškova prijevoza koji će biti iskazani kao trošak u 2021. godini.

Vrijednost roba robnih zaliha na dan 31.12.2020. iznosi 525.144.876,75 kuna, što je za 2,28 % manje u odnosu na 2019.

U strukturi strateških robnih zaliha u 2020. godini najveću vrijednost čini pšenica 20%, višenamjenske cisterne 13%, kukuruz 8%, eurodizel gorivo 7%, juneće meso u živom i šećer po 6%, šatori i mobilne brane po 5%, pumpe za vodu po 3% i svinjsko meso u živom i riblje konzerve pio 2%.

Tekuće donacije u naravi odnosile su se na danu humanitarnu pomoć temeljem tri Odluke Vlade Republike Hrvatske za isporuku roba iz strateških robnih zaliha Caritasu Križevačke eparhije i Hrvatskom Crvenom križu.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA”, 1 (jednim) glasom „PROTIV“ i 1 (jednim) glasom „SUZDRŽAN“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2020. godinu, s financijskim pokazateljima

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek