11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Boris Lalovac (SDP)

Lalovac, Boris

Rođen je 16. studenoga 1976. u Splitu. Završio Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu te magistrirao financije i fiskalnu politiku na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist, magistar u području društvenih znanosti, polje ekonomije). 

Kontakt:
Odbor za financije i državni proračun
Referentica: Zdenka Žugec 
Telefon: 01 4569 427; 01 6303 283
Faks: 01 6303 025 
e-mail: financ@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Centra, Hrvatske seljačke stranke, "Dalije Orešković i ljudi s imenom i prezimenom", Narodne stranke - Reformista i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: