Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 124
Ukupno rezultata: 124

petak, 15.07.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. MARKU PRIMORCU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA FINANCIJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA OLEGU BUTKOVIĆU, MINISTRU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, I ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

četvrtak, 14.07.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ SJEVERNOATLANTSKI UGOVOR O PRISTUPANJU KRALJEVINE ŠVEDSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 306 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA dr. sc. GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru

srijeda, 13.07.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA ZAKONSKOG PRAVA NA PREKID TRUDNOĆE NA ZAHTJEV U SVIM OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZMJENI USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA IZMJENE USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnika u Hrvatskome saboru
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 92 zastupnika u Hrvatskome saboru

utorak, 12.07.2022.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA BARIŠIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MATE ČIČKA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 308 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

ponedjeljak, 11.07.2022.

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2032. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, prvo čitanje, P.Z. br. 290 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 08.07.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 300 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, prvo čitanje, P.Z. br. 301 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 07.07.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 262 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 257 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 255 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 299 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA izv. prof. dr. sc. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 32 zastupnika u Hrvatskome saboru

srijeda, 06.07.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, drugo čitanje, P.Z. br. 274 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 05.07.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 298 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 278 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/784 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2021. O BORBI PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 297 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 01.07.2022.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagatelj: Vijeće za elektroničke medije
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

četvrtak, 30.06.2022.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV BORISA MILOŠEVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA - predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 284 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, drugo čitanje, P.Z. br. 200 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 29.06.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, drugo čitanje, P.Z. br. 266 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 280 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, drugo čitanje, P.Z. br. 279 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 17.06.2022.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 15.06.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 275 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 264 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 14.06.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 287 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 10.06.2022.

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 285 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 09.06.2022.

IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2021. - podnositelj: glavni državni revizor

srijeda, 08.06.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 199 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 03.06.2022.

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 02.06.2022.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2020. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 167 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 277 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 01.06.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU I VREDNOVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 250 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 249 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 27.05.2022.

STATUT AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2019/1111 OD 25. LIPNJA 2019. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU ODLUKA U BRAČNIM SPOROVIMA I U STVARIMA POVEZANIMA S RODITELJSKOM ODGOVORNOŠĆU TE O MEĐUNARODNOJ OTMICI DJECE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 278 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 26.05.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 25.05.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 280 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 279 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 282 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 20.05.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 272 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM, drugo čitanje, P.Z. 244 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 19.05.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), drugo čitanje, P.Z.E. br. 236 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 275 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 228 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 18.05.2022.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 276 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 13.05.2022.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 273 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA ĆORIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA TOMISLAVA ĆORIĆA
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA JOSIPA ALADROVIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA JOSIPA ALADROVIĆA
PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

četvrtak, 12.05.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA I FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, prvo čitanje, P.Z. br. 274 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 246 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 11.05.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

petak, 06.05.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

četvrtak, 05.05.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 256 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 04.05.2022.

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 245 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 266 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 29.04.2022.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BORISA MILOŠEVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA ANJE ŠIMPRAGE
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARINA PILETIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MAGDALENE KOMES
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA MARINU PILETIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA DR. SC. DAVORU FILIPOVIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ANJI ŠIMPRAGI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2020. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I JAVNOM NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 217 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 28.04.2022.

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 265 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 264 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 27.04.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, drugo čitanje, P.Z. br. 186 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 235 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 22.04.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 241 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 243 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 21.04.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVE NEDJELJE U LIPNJU "DANOM PREŽIVJELIH OD RAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. br. 182 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 20.04.2022.

IZVJEŠĆE O NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. VELJAČE 2022.; SASTANKU NA VRHU EUROPSKA UNIJA - AFRIČKA UNIJA ODRŽANOM U BRUXELLESU 17. I 18. VELJAČE 2022.; IZVANREDNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. VELJAČE 2022.; NEFORMALNOM SASTANKU ČELNIKA EUROPSKE UNIJE U VERSAILLESU ODRŽANOM 10. I 11. OŽUJKA 2022.; TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA ODRŽANOM U BRUXELLESU 24. I 25. OŽUJKA 2022. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA