Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 56
Ukupno rezultata: 56

petak, 16.10.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA PRAVOSUĐE O IMENOVANJU DVA ČLANA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA
PRIJEDLOG OLUKE ODBORA ZA PRAVOSUĐE O IMENOVANJU DVA ČLANA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA IZ REDA ZASTUPNIKA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2019. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2019. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 15.10.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA RAJKA OSTOJIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

srijeda, 14.10.2020.

IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2019. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2019. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 09.10.2020.

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

četvrtak, 08.10.2020.

IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 25 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 07.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 32 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 02.10.2020.

POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE - potvrđivanje - podnositelj: Odbor za europske poslove
IZMJENA STATUTA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE - DAVANJE SUGLASNOSTI - predlagateljica: Hrvatska izvještajna novinska agencija

četvrtak, 01.10.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O JAMSTVU NA PRVI POZIV IZMEĐU PRVOTNIH JAMACA I JAMACA PRISTUPNIKA KOJI PRISTUPAJU S VREMENA NA VRIJEME I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 31 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O DOPRINOSU IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO UZ PANEUROPSKI JAMSTVENI FOND KAO ODGOVOR NA COVID-19, drugo čitanje, P.Z. br. 30 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 30.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 28 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019. GODINU - podnositelj: glavni državni revizor

petak, 25.09.2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI VIJEĆA EUROPE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2018. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 24.09.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I OSAM ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE SPORTA "FRANJO BUČAR" - predlagatelj: Ministarstvo turizma i sporta
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2019. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P. Z. br. 24 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 23.09.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH STRANAKA INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, drugo čitanje, P. Z. br. 23 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 18.09.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O INTEGRIRANOM PRISTUPU SIGURNOSTI, ZAŠTITI I USLUGAMA NA NOGOMETNIM UTAKMICAMA I DRUGIM SPORTSKIM PRIREDBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 17 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA BARIŠIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MATE ČIČKA

četvrtak, 17.09.2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARKA PULJAŠIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA I DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE I ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV VINKA GRGIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA I DAVANJE ODOBRENJA ZA LIŠENJE SLOBODE I ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA PROTIV DRAŽENA BARIŠIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠAVANJU PARKA PRIRODE "DINARA", prvo čitanje, P.Z. br. 6 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 16 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 16.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P. Z. br. 8 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
IZVJEŠĆE MANDATNO - IMUNITETNOG POVJERENSTVA