Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 48
Ukupno rezultata: 48

srijeda, 07.12.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 315 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, drugo čitanje, P.Z. br. 301 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 317 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 06.12.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 422 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

ponedjeljak, 05.12.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 02.12.2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 01.12.2022.

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 30.11.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 29.11.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

petak, 25.11.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 310 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 24.11.2022.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPOLAGANJU ENERGENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno - lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
PRIJEDLOG KODEKSA O ETIČKOM DJELOVANJU ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, drugo čitanje, P.Z. br. 398 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 23.11.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA POVJERENSTVA IZ ČLANKA 150. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

utorak, 22.11.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 316 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 399 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 313 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 17.11.2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 405 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 247 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 16.11.2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 389 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 15.11.2022.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE I NEFORMALNOM SASTANKU ŠEFOVA DRŽAVA ILI VLADA ČLANICA EUROPSKE UNIJE, 6. I 7. LISTOPADA 2022. U PRAGU TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA, 20. I 21. LISTOPADA 2022. U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U SVIBNJU I LIPNJU 2022. - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA