10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Boris Lalovac (SDP)

Lalovac, Boris

Rođen je 16. studenoga 1976. u Splitu. Završio Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu te magistrirao financije i fiskalnu politiku na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist, magistar u području društvenih znanosti, polje ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Narodne stranke – Reformista

Izborna jedinica: