11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Odbor za predstavke i pritužbe

O odboru

Djelokrug rada

– razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Saboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje zakona i prava građana u postupku pred tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
– ukazuje Saboru na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje
– ispituje, putem ovlaštenih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje ovlaštenim tijelima na potrebu poduzimanja, na zakonu osnovanih, mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga
– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu.

Kontakti

Telefon: 01/4569 430
Faks: 01/4569 322
e-mail: odbpp@sabor.hr
administrativna tajnica: Ružica Delić

Tajnica Odbora: 
Nedjeljka Krpina
Telefon: 01/4569 466
e-mail: nkrpina@sabor

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti