10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Ban Vlahek, Boška (SDP, zamjenica Matije Posavca)
Dretar, Davor (Domovinski pokret)
Dreven Budinski, Nadica (HDZ, zamjenica Anđelka Stričaka)
Kolarek, Ljubomir (HDZ, zamjenik Darka Horvata)
Martinčević, Natalija (Reformisti, zamjenica Radimira Čačića)
Pavić, Željko (NZ, zamjenik Željka Kolara)
III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.