10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Ban Vlahek, Boška (SDP, zamjenica Matije Posavca)
Dretar, Davor (Domovinski pokret)
Gregurović, Zoran (HDZ, zamjenik Anđelka Stričaka)
Jembrih, Ljubica (HDZ, zamjenica Damira Habijana)
Martinčević, Natalija (Reformisti, zamjenica Radimira Čačića)
Pavić, Željko (Socijaldemokrati, zamjenik Željka Kolara)
Srpak, Dražen (HDZ, zamjenik Darka Horvata)
III. izborna jedinica obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju i Međimursku županiju i to:
- područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
- područje Varaždinske županije u cijelosti,
- područje Međimurske županije u cijelosti.