10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Natalija Martinčević (Reformisti)

Martinčević, Natalija

Rođena je 1. svibnja 1975. u Varaždinu. Završila specijalistički diplomski stručni studij javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - stručna specijalistica javne uprave).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - Reformista
Telefon: 01/4569 468; 01/6303 560 
Faks: 01/6303 808 
e-mail: klub.HSLS.reformisti@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Radimira Čačića

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Narodne stranke – Reformista, Hrvatske seljačke stranke braće Radić i Stranke hrvatskih umirovljenika

Izborna jedinica: