10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Natalija Martinčević (Reformisti)

Martinčević, Natalija

Rođena je 1. svibnja 1975. u Varaždinu. Završila specijalistički diplomski stručni studij javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - stručna specijalistica javne uprave).

Kontakt:
Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/63 03 273
Faks: 01/63 03 489
e-mail: klubfokus-nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Radimira Čačića

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Narodne stranke – Reformista, Hrvatske seljačke stranke braće Radić i Stranke hrvatskih umirovljenika

Izborna jedinica: