10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Barbara Antolić Vupora (SDP)

Antolić Vupora, Barbara

Rođena je 18. prosinca 1968. u Celju (Slovenija). Završila Srednjoškolski centar "Gabriel Santo" u Varaždinu (SSS - suradnica u općeobrazovnom procesu).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: