10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Siniša Hajdaš Dončić (SDP)

Hajdaš Dončić, Siniša

Rođen je 29. lipnja 1974. u Zaboku. Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekao doktorat u području društvenih znanosti polje ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (VSS - doktorat u području društvenih znanosti polje ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: