10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ljubica Jembrih (HDZ)

Jembrih, Ljubica

Rođena je 31. listopada 1974. u Zagrebu. 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice  
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

15.01.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 15. siječnja 2024. kao zamjenici zastupnika Damira Habijana

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: