10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za obranu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave u području obrane
– obranu
– suradnju s tijelima u Republici Hrvatskoj koja djeluju u području obrane
– druga pitanja obrane.

Kontakti

Telefon: 01/4569 380
Faks: 01/6303 293
e-mail: odbobrana@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Vlasta Paljug
Telefon: 01/4569 706
e-mail: vpaljug@sabor.hr

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti