10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Rajko Ostojić (NZ)

Ostojić, Rajko

Rođen je 19. siječnja 1962. u Zagrebu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS – doktor medicine, liječnik, specijalist internist – gastroenterolog, doktorat u području biomedicine i zdravstva - polje kliničkih medicinskih znanosti; sveučilišni nastavnik). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 14. listopada 2020.; zamjenik zastupnika od 11. studenoga 2020. je Domagoj Prica
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata 18. svibnja 2021.
  • zastupnik je 27. srpnja 2021. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: