10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Rajko Ostojić (SDP)

Ostojić, Rajko

Rođen je 19. siječnja 1962. u Zagrebu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS – doktor medicine, liječnik, specijalist internist – gastroenterolog, doktorat u području biomedicine i zdravstva - polje kliničkih medicinskih znanosti; sveučilišni nastavnik). 

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 14. listopada 2020.; zamjenik zastupnika od 11. studenoga 2020. je Domagoj Prica

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: