10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Matko Kuzmanić (SDP)

Kuzmanić, Matko

Rođen je 29. srpnja 1980. u Splitu. Završio specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Upravljanje projektima (VSS - stručni specijalist ekonomije, struč.spec.oec.).

Kontakt:

Klub zastupnika Socijaldemokrati
Telefon: 01/4569 464
Faks: 01/6303 003
e-mail: klub.socijaldemokrati@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: