10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Darko Klasić (HSLS)

Klasić, Darko

Rođen je 24. listopada 1968. u Zagrebu. Završio Visoku zdravstvenu školu u Zagrebu (VŠS - stručni prvostupnik radiološke tehnologije, bacc. radiol .techn.).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Telefon: 01/4569 468; 01/6303 560 
e-mail: klub.HSLS@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: