10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Nikola Mažar (HDZ)

Mažar, Nikola

Rođen je 12. svibnja 1980. u Vukovaru. Završio Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - magistar prava).
 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

21.01.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 21. siječnja 2021. kao zamjeniku zastupnika Darka Puljašića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: