10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Stipan Šašlin (HDZ)

Šašlin, Stipan

Rođen je 18. veljače 1964. u Dražu. Završio Visoku školu za sigurnost na radu u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer sigurnosti na radu).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Ivana Anušića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: