10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Mladen Karlić (HDZ)

Karlić, Mladen

Rođen je 3. rujna 1962. u Vinkovcima. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - liječnik/doktor medicine). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: