10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:
– pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članstvo

Imenovani članovi

Goran Pauk
mr. sc. Boris Piližota
Mirjana Lichtner Kristić
Zlatko Komadina
Martin Baričević
Nives Kopajtich Škrlec
Slavko Prišćan
dr. sc. Jerko Glavaš
Antun Vidaković

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti