10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za poljoprivredu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području:
– poljoprivrede
– morskog i slatkovodnog ribarstva, marikulture
– veterinarstva
– sela i ruralnog razvoja
– šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članstvo

Imenovani članovi

mr. sc. Đurđica Sumrak
Petar Baranović
Mijo Latin

Kontakti

Telefon: 01/4569 484
Faks: 01/6303 272
e-mail: odbpoljo@sabor.hr

Tajnica Odbora:
Irena Pugelnik
Telefon: 01/6303 550
e-mail: irena.pugelnik@sabor.hr

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti