10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka

Potpredsjednik

Prethodni članovi

Kontakti

Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Tajnik Kluba: Hrvoje Filipović-Grčić
Telefon: 01/4569 468; 01/6303 560 
e-mail: klub.HSLS@sabor.hr

 

*Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Narodne stranke - Reformista 7. rujna 2022. mijenja naziv u Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka