10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Klub zastupnika Fokusa i Reformista

Potpredsjednik

Prethodni članovi

Kontakti

Klub zastupnika Fokusa i Reformista
Tajnica Kluba: Kristina Juričić
Telefon: 01/4569 515
Faks: 01/ 6303 489
e-mail: klubfokus-reformisti@sabor.hrkristina.juricic@sabor.hr 

 

* Dana 7. rujna 2022. Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika mijenja naziv u Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika. 

* Dana 19. travnja 2023. Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika mijenja naziv u Klub zastupnika Fokusa i Reformista.