9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku

Kontakti

Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku
Tajnica Kluba: mr. sc. Ivana Kolovrat
Telefon: +385 1 4569 504, 4569 403
Fax: +385 1 4569 733
E-mail: klubzz-ph@sabor.hr