9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Damjan Vucelić (Živi zid)

Vucelić, Damjan

Rođen je 21. listopada 1981. u Zagrebu. Završio Visoku školu za sigurnost u Zagrebu (VŠS - stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu).

Kontakt: 
Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku
Tajnica Kluba: mr. sc. Ivana Kolovrat
Telefon: +385 1 4569 504, 4569 403
Fax: +385 1 4569 733
E-mail: klubzz-ph@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.07.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 2. srpnja 2019. kao zamjeniku zastupnika Ivana Vilibora Sinčića

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: