9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Snježana Sabolek (Živi zid)

Sabolek, Snježana

Rođena je 9. srpnja 1974. u Čakovcu. Završila Gospodarsku školu u Varaždinu (SSS).

Kontakt: 
Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku
Tajnica Kluba: mr. sc. Ivana Kolovrat
Telefon: +385 1 4569 504, 4569 403
Fax: +385 1 4569 733
E-mail: klubzz-ph@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.06.2019.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 28. lipnja 2019. kao zamjenici zastupnice Vladimire Palfi Sinčić

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih, Abecede demokracije, Hrvatske demokratske seljačke stranke i Međimurske stranke

Izborna jedinica: