10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Dario Hrebak (HSLS)

Hrebak, Dario

Rođen je 11. rujna 1981. u Bjelovaru. Diplomirao na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (VSS - diplomirani kriminalist). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Telefon: 01/4569 468; 01/6303 560 
e-mail: klub.HSLS@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: