11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Veljko Kajtazi (NZ)

Kajtazi, Veljko

Rođen je 14. veljače 1960. u Kosovskoj Mitrovici (Kosovo). Završio Višu tehničku školu u Prištini (Kosovo), Višu trenersku školu u Splitu i Vojnu akademiju u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), (VŠS - inženjer elektrotehnike). 

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon:  01 / 4569 472; 01 / 6303 355
e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Zastupa manjinu:

austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, tursku, ukrajinsku, vlašku i židovsku

Izabran:

  • kandidat Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Izborna jedinica: