10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Veljko Kajtazi (NZ)

Kajtazi, Veljko

Rođen je 14. veljače 1960. u Kosovskoj Mitrovici (Kosovo). Završio Višu tehničku školu u Prištini (Kosovo), Višu trenersku školu u Splitu i Vojnu akademiju u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), (VŠS - inženjer elektrotehnike). 

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/ 4569 472 
Faks: 01/ 4569 622  
e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Zastupa manjinu:

austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, ukrajinsku, tursku, vlašku i židovsku

Izabran:

  • kandidat Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Izborna jedinica: