10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Bojan Glavašević (NZ)

Glavašević, Bojan

Rođen je 26. srpnja 1984. u Vukovaru. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS- diplomirani lingvist i diplomirani sociolog).

Kontakt:
Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Zagreb je NAŠ!, Nove ljevice, Radničke fronte, Održivog razvoja Hrvatske i Za grad

Izborna jedinica: