10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za vanjsku politiku

O odboru

Djelokrug rada

– razmatra pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa o kojima raspravlja i odlučuje Sabor te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Sabora koji se odnose na to područje
– prati i razmatra pitanja vezana uz zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije
– sudjeluje u međuparlamentarnom nadzoru nad zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije sudjelujući na sastancima Međuparlamentarne konferencije Europske unije o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europske unije zajedno s predstavnicima Odbora za obranu i/ili drugim odborima
– surađuje s odgovarajućim odborima parlamenata drugih država
– daje mišljenje o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu
– raspravlja o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koju Republika Hrvatska pruža drugim međunarodnim pravnim subjektima
– razmatra izvješća stalnih ili privremenih izaslanstava Sabora u međuparlamentarnim institucijama u suradnji s Odborom za međuparlamentarnu suradnju
– razmatra međunarodne ugovore koje Sabor potvrđuje i daje svoje prijedloge i mišljenja Saboru
– surađuje s tijelima u Republici Hrvatskoj koja djeluju na području vanjske politike i međunarodnih odnosa.
Odbor za vanjsku politiku ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u postupku donošenja zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Božo Ljubić
dr. sc. Vesna Barić Punda
mr. sc. Tatjana Tomaić
Ivana Crnić
Tanja Vrbat Grgić
dr. sc. Goran Bandov

Kontakti

Telefon: 01/6303 342 
Faks: 01/4569 311 
e-mail: ovpsab@sabor.hr

Tajnica Odbora: Renata Škalabrin  
Telefon: 01/4569 599 
Faks: 01/6303 846 
e-mail: renata.skalabrin@sabor.hr 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti